Wykład na UG „Jak chemik tworzy dym, ogień i mieszankę wybuchową”

W piątek 24.05.2019 r. uczniowie z klasy III a wzięli udział w niezwykle ciekawym  wykładzie pt. „Jak chemik tworzy dym, ogień i mieszankę wybuchową”, który się odbył na Uniwersytecie Gdańskim. Podczas wykładu uczniowie byli świadkami licznych wybuchów, błysków i kolorowych reakcji. Dowiedzieli się, jak chemik tworzy dym, burzę w probówce i wywołuje minieksplozje. Sprawdzili też, jaka jest różnica pomiędzy watą a superwatą oraz jakie reakcje zachodzą w lampie błyskowej.
Wykład na UG zakończył udział klasy III a w projekcie „Przyroda z klasą”, który realizowany był we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci.