Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dnia 11.06.2018r. w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem zajęć było zdobycie wiedzy na temat pierwszej pomocy. Do tego celu wykorzystano slajdy szkoleniowe. Uczniowie zapoznali się ze sposobami postępowania w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze.