Tablet dla świetlicy od Mega Misji

Z radością informujemy, że za zdobywanie kolejnych cyfrowych kompetencji w edukacyjnym programie Mega Misja nasza świetlica otrzymała kolejny prezent – tablet. Przypominamy, że Mega Misja to program nowoczesnej edukacji cyfrowej, która podnosi cyfrowe kompetencje i pomaga dzieciom odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowym laboratorium, w którym dzieci pomagają złapać niesfornego Psotnika. To jest nasza Mega Misja.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.megamisja.pl
Postępy naszych grup w Mega Misji można śledzić na stronie https://platforma.megamisja.pl/swietlica/profil/510