Akcja utrwalamy pamięć o żołnierzach Armii Krajowej

Uczniowie naszej szkoły zaopiekowali się grobem śp. Brunona Rolke ps. „Aspik”, „Panie Dziejku”, „Wasiuk”, „Jan Szpak”, „Jan Góra”  – polskiego wojskowego, oficera Armii Imperium Rosyjskiego, armii Hallera, Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Przez całe życie był związany z wojskiem i służył ojczyźnie.
Podczas kampanii wrześniowej dowodził II batalionem 38 pułku piechoty Strzelców Lwowskich. Po ucieczce z niewoli niemieckiej włączył się do konspiracji ZWZ-AK. Był pierwszym komendantem Okręgu Wołyń Armii Krajowej (luty–lipiec 1942). Przeniesiony do Warszawy, brał udział w powstaniu warszawskim w grupie ppłk. Pfeiffera.
Został pochowany na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku.