VII Wojewódzki Konkurs „Masz talent?”

„Tańczycie, śpiewacie, gracie – miejsce na scenie macie!”

Organizator:

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
ul.
Szyprów 3
80-335  Gdańsk
tel/fax 58 557 98 22
www. szkola@zkpig8.pl

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa  pomorskiego  do wzięcia  udziału w konkursie !!!

Termin konkursu :  22 kwietnia 2017 roku, godzina 10.00.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do  7 kwietnia  2017 roku.

   Cele  konkursu :

 • Promocja talentów młodzieży
 • Wyszukiwanie młodych talentów
 • Rozbudzanie wrażliwości muzycznej oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • Wzbudzanie zainteresowania uczniów muzyką, tańcem, śpiewem
 • Integracja społeczności uczniowskiej
 • Promocja szkoły
 • Prezentacja umiejętności wokalnych, tanecznych, gry na instrumentach
 • Prezentacja dorobku artystycznego szkół

 Regulamin   konkursu :

 • Przegląd organizowany jest : dla uczniów klas  IV-VI szkół podstawowych( soliści i duety)
 • Konkurs będzie przeprowadzony w 3 konkurencjach artystycznych (taniec, śpiew, gra na instrumencie – z wyłączeniem uczniów szkół muzycznych) OCENIANYCH PRZEZ JURY ŁĄCZNIE !
 • Podczas konkursu każdy uczestnik/duet prezentuje dwa utwory lub tańce. Przy dużej ilości zgłoszeń jury może podjąć decyzję o prezentacji jednego utworu.
 • Każda szkoła może wytypować po dwa ,,podmioty wykonawcze” w każdej z trzech kategorii (wokal, taniec, gra na instrumencie).

 Jury oceniać będzie :

 • dobór repertuaru,
 • umiejętności artystyczne wykonawców,
 • poziom interpretacji,
 • ogólny wyraz artystyczny.

W wyniku pracy i oceny, poszukując ,,zjawisk artystycznych”, jury przyzna dyplomy, nagrody i wyróżnienia,  łącząc trzy kategorie prezentacji scenicznych  (śpiew, taniec, gra na instrumencie).

Sprawy  organizacyjne :

 • Uczestnicy lub delegujące ich placówki pokrywają wszelkie koszty związane z przejazdem i pobytem podczas konkursu.
 • Kolejność występów ustala organizator.
 • Występy mogą być nieodpłatnie rejestrowane, nagrywane lub fotografowane bez zgody uczestników konkursu.
 • Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, instrument klawiszowy (pianino cyfrowe), odtwarzacz płyt CD, sale na próby przed występem.

Organizatorem z ramienia szkoły jest
Maciej Grycendler (grycendler@wp.pl)

 

                                                   Karta   zgłoszenia

                            VII Wojewódzki  Konkurs ,,Tańczycie, śpiewacie, gracie –  miejsce na scenie  macie”

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY      ……………………………………………………..

                                                        ……………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO  NAUCZYCIELA   ……………………………………………

KATEGORIA: ŚPIEW (solo lub duet)  …………………………………………….

                                                                                 ……………………………………………..

(proszę podać imię, nazwisko ucznia,    ……………………………………………..

prezentowane utwory)                                   …………………………………………….

KATEGORIA : GRA NA INSTRUMENCIE  ………………………………………….

                                      (solo lub duet)      ……………………………………………

(proszę podać imię, nazwisko ucznia     ……………………………………………

prezentowane utwory)                              ……………………………………………         

KATEGORIA :  TANIEC                 ………………………………………

 (solo lub duet)               ……………………………………………..

(proszę podać imię, nazwisko ucznia,   ……………………………………………..

prezentowane tańce)                               ……………………………………………..

KONTAKT TELEFONICZNY                         ……………………………………………………….

I E-MAILOWY DO SZKOŁY                            ……………………………………………………….

I NAUCZYCIELA                                              ……………………………………………………….

PROSIMY WYPEŁNIĆ KARTĘ DRUKOWANYMI LITERAMI